PRAVILA PRIVATNOSTI

Zaštita osobnih podataka nam je izuzetno važna stoga smo u tu svrhu postavili odgovarajuće fizičke i
elektroničke postupke kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo. Međutim, zbog otvorene prirode
Interneta, ne možemo jamčiti potpunu sigurnost podataka od neovlaštenog pristupa trećih strana. Stoga
imamo pravila koja određuju kako će se Vaši osobni podaci obrađivati i zaštititi tijekom i nakon vašeg
posjeta ovoj web stranici i našim trgovinama.
Voditelj obrade Vaših osobnih podataka:
COLEWOS room d.o.o.
Bolnička cesta 36, 10090 Zagreb
Hrvatska
OIB: 66029152494
Tel.: 00385 95 5026 223
e-mail: info@colewos.com
Kao voditelj obrade Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s važećim pravilima o zaštiti podataka,
posebno u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 679/2016 (u nastavku: Opća uredba).
Pristup Vašim osobnim podacima:
Vaše podatke nikad nećemo prosljeđivati, prodavati ili mijenjati u marketinške svrhe trećim stranama izvan
voditelja obrade. Podaci koji se prosljeđuju trećim stranama koriste se samo za pružanje naših usluga.
Pravni temelj za obradu osobnih podataka:
Za svaku specifičnu obradu osobnih podataka koje prikupimo obavijestit ćemo Vas je li pribavljanje osobnih
podataka obvezno za izvršavanje ugovora te moguće posljedice ako ih odlučite ne pružiti.
Koja su vaša prava?
Pravo na pristup informacijama:
Imate pravo zatražiti informacije o Vašim osobnim podacima koje držimo u bilo kojem trenutku. Možete
nam se obratiti putem e-maila ili putem telefona.
Pravo na prenosivost:
Kada god voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke automatiziranim sredstvima na temelju privole ili
na temelju ugovora, imate pravo dobiti kopiju podataka u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno
čitljivom formatu, te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. To uključuje samo osobne
podatke koje ste nam poslali.
Pravo na ispravak:
Imate pravo zatražiti ispravak Vaših osobnih podataka ako su netočni, uključujući i pravo na dopunjavanje
nepotpunih osobnih podataka.
Pravo brisanja:
Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada
predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi
koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi vođenja pravne obveze kojom se zahtjeva obrada.
Pravo na prigovor na obradu na temelju legitimnog interesa:
Imate pravo prigovoriti obradi osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu voditelja obrade i
koji neće nastaviti obrađivati osobne podatke u takve svrhe, osim ako legitimni interes za obradu ne
nadilazi interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
Pravo prigovora na izravni marketing:
Imate pravo prigovoriti izravnom marketingu, uključujući analizu profiliranja koja je napravljena za izravne
marketinške svrhe.
Možete se isključiti iz izravnog marketinga na sljedeće načine:

  • slijedeći upute u svakoj marketinškoj pošti
  • putem e-mail-a ili na telefon voditelja obrade
    Pravo na ograničenje obrade:
    Imate pravo tražiti da voditelj obrade ograniči obradu Vaših osobnih podataka pod sljedećim okolnostima:

ako se suprotstavite legitimnom interesu voditelja obrade da obrađuje osobne podatke, voditelj
obrade će ograničiti svu obradu takvih podataka čekajući provjeru legitimnog interesa,
ako osporavate točnost osobnih podataka, voditelj obrade će ograničiti svu obradu takvih podataka
na razdoblje provjere točnosti osobnih podataka,
ako je obrada nezakonita možete se suprotstaviti brisanju osobnih podataka i umjesto toga zatražiti
ograničenje korištenja vaših osobnih podataka,
ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi
postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
Ukoliko želite ostvariti neko od prethodno navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima
za kontakt iz ovih pravila privatnosti.
Kod podnošenja zahtjeva radi ostvarivanja svojih prava dužni smo prvo utvrditi identitet i u tu svrhu ćemo
zatražiti dodatne informacije radi provjere istog. To služi zaštiti Vaših prava i privatne sfere.
Ukoliko se nekim od navedenih prava koristite prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti
administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.
Ako smatrate da voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke na nezakoniti način, možete nas
kontaktirati. Imate i pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu.
Najnovija verzija Pravila privatnosti je uvijek dostupna na našoj web stranici.